Siirry sisältöön

Miksi Luontotieto-sivusto on toteutettu?

Luontotieto-sivusto on toteutettu vastaamaan kasvavaan tarpeeseen kattavalle ja ajantasaiselle luontotiedolle. Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen vaatii tietoa luonnon tilasta, sen muutosten syistä ja seurauksista. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi.

Luontotiedon löytäminen ja hyödyntäminen voi olla haastavaa hajallaan olevien tietolähteiden vuoksi. Luontotieto-sivusto pyrkii osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen kokoamalla eri organisaatioiden luontotietoaineistoja yhteen hakupalveluun. Lisäksi sivusto esittelee erilaisia luontoseurantoja ja niiden menetelmiä sekä ohjaa tutustumaan luonnon tilaan ja luontotiedon hyödyntämiseen liittyviin sivustoihin ja raportteihin.

Luontotieto-sivuston tavoitteena on myös kannustaa luontotiedon tuottajia yhteistyöhön aineistojen avoimuuden ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi, jotta luontotieto saadaan jatkossa entistä tehokkaammin käyttäjien saataville.

Mitkä tahot ovat Luontotieto-sivuston taustalla?

Luontotieto-sivuston kehittäminen on käynnistetty Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa ja Ympäristöministeriön tukemassa Suomen ekosysteemiobservatorio-hankkeessa (FEO). Hankkeessa on tehty laajaa yhteistyötä luontotietoa tuottavien organisaatioiden kanssa (mm. Lajitietokeskus, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus Luontopalvelut). Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää Luontotieto-sivuston sisältöä ja sen hakupalvelun kattamia luontotietoaineistoja, joten luontotiedon toimijat ovat tervetulleita mukaan sivuston yhteistyöverkostoon.

Haluatko organisaatiosi mukaan Luontotietosivuston yhteistyöhön?

Ota meihin yhteyttä!