Siirry sisältöön
Kalliorantaa saaristossa.

Luonto nyt

Luontotietoa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa luonnon tilan arvioinnissa ja päätöksenteon tukena. Luonto nyt -osio kokoaa yhteen linkkejä sivustoille, joilta löydät ajankohtaista tietoa luonnon tilasta sekä voit tutustua erilaisiin luontoarviointeihin ja niiden tuloksiin Suomessa ja Euroopassa.

Katsaus luonnon tilaan

Luonnontila.fi on suomalaisten ympäristöalan tutkimuslaitosten ja viranomaistahojen yhdessä kehittämä ja ylläpitämä sivusto, joka tuo yhteen ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja kehityksestä.

Ympäristön tila Suomessa -sivusto Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (ympäristö.fi) tarjoaa tiiviin katsauksen Suomen ympäristön tilasta.

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) julkaisussa Euroopan ympäristö – Tila ja näkymät 2020 käsitellään Euroopan ympäristön tilaa EU:n politiikan näkökulmasta.

Tietoa lajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta

Lajien punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen lajiston vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnin tuloksia.

Luontotyyppien punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen luontotyyppien vuoden 2018 uhanalaisuusarvioinnin tuloksia.

Meriin ja vesiin liittyvää luontotietoa

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita.

Itämeri.fi kokoaa yhteen tietoa Itämeren luonnosta, tilasta ja tutkimuksesta.

Tietoa EU:n lintu- ja luontodirektiivien raportoinneista ja niiden tuloksista

EU:n lintu- ja luontodirektiiveillä suojellaan tärkeinä pidettyjä lajeja ja niiden elinympäristöjä. Koostettua tietoa lintudirektiivin ja luontodirektiivin raportoinneista ja niiden tuloksista löytyy Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ympäristö.fi):