Siirry sisältöön

Tietosuojailmoitus Luontotieto-verkkopalveluun liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke). Sykellä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille. 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
Latokartanonkaari 11 
00790 Helsinki 
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi 
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi  

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Luontotiedon ylläpidon päävastuuhenkilö

Iida Autio
etunimi.sukunimi@syke.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Tietosuojavastaava 
Juha Ruotsalainen 
tietosuojaSYKE@syke.fi(avautuu uuteen ikkunaan)

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja Sykelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohta 1 (e) ja tietosuojalaki (1050/2018) 4 §:n 2 mom. kohta 3). 

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat Luontotieto-verkkopalveluun yhteyttä ottavien henkilöiden sähköpostiosoitteet. Käytämme sivustoon yhteyttä ottavien henkilöiden henkilötietoja verkkopalvelun kehittämistarkoituksiin ja tarvittaessa yhteydenottoa varten. 

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja, joita käytetään palvelun kehittämiseen. Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä, mutta käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton sivuston alatunnisteen kohdasta Evästeasetukset. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics 4 -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics 4 -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Henkilötietojen lähteet

Palautteen lähettämisen yhteydessä annetut henkilötiedot on luovuttanut palautteen lähettänyt henkilö. Verkkopalvelussa ei toistaiseksi ole verkkolomakkeita, joilla henkilötietoja kerätään.

Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisteröityihin tietoihin on pääsy ainoastaan Luontotieto-verkkopalvelun kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta Syke voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tiedot poistetaan välittömästi käyttötarkoituksen lakattua. 

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä kohdassa Rekisterinpitäjä ja Tietosuojavastaava mainituille henkilöille. 

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
Puhelinvaihde: 029 566 6700 
Kirjaamo: 029 566 6768