Siirry sisältöön

Kansalaishavainnoilla tarkoitetaan muuta kuin ammattimaisesti tehtävää havaintotoimintaa. Kansalaishavainnoilla on suuri merkitys, sillä vapaaehtoisten havainnot voivat antaa tärkeää lisätietoa tilanteesta maastossa. Erityisesti eläin- ja kasvilajien osalta kansalaishavainnot muodostavat usein keskeisen tiedonlähteen.

Kansalaishavainnointi kattaa laajan kirjon erilaisia toimintoja, joita järjestävät erilaiset organisaatiot ja tahot. Luontohavainnot kohdistuvat eläimiin ja kasveihin, kun taas ympäristöhavainnot voivat koskea näiden lisäksi vaikkapa vesistöjen pinnankorkeutta, lumi- ja jäätilannetta, ympäristön saasteita sekä muita hydrologisia tai ympäristön fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä. Lisäksi voidaan havainnoida ihmisten vaikutusta luontoon tai elinympäristöönsä. Kansalaishavainnot voivat liittyä myös muuhun talkoilla tai joukkoistaen tehtävään toimintaan tai ympäristön kunnostushankkeisiin.

Kampanjoilla tehokkuutta havaintojen keräämiseen

Kansalaishavaintotoimintaa pyritään järjestämään ja ohjeistamaan siten, että tietoa saataisiin kerättyä mahdollisimman käyttökelpoisessa muodossa. Tämä varmistaa, että kerättyä tietoa on mahdollisimman helppoa jatkohyödyntää. Koska tietyt ilmiöt luonnossa ilmenevät vain tietyissä olosuhteissa, havaintojen keräämiseen käytetään usein kampanjoita. Esimerkiksi talven edistymisen tai sinilevien kesäisen esiintymisen havainnointikampanjoista tiedotetaan siihen aikaan, kun näitä ilmiöitä on mahdollista seurata. 

Kampanjoiden avulla on helppoa asettaa selkeitä tavoitteita ja antaa ohjeita havaintojen tekemiseen. Kansalaishavainnointi on myös paljolti viestintää ja osallistumaan innostamista. Usein havaintokampanjat yhdistetään muihin joukkoistettuihin toimintoihin, kuten ympäristön siivoustalkoisiin tai vieraslajien torjuntatempauksiin.

Havaintokampanjoilla, jotka keskittyvät esimerkiksi luontotyyppien tilan kartoittamiseen tai parantamiseen, voidaan tukea kansallisia tai ELY-keskuksen alueellisia toimia. Tällä tavoin kansalaishavainnot voivat suoraan vaikuttaa ympäristön tilan parantamiseen.

Lähde kuusimetsässä.
Kansalaishavainnointikampanjan avulla on kerätty tietoa muun muassa lähteiden sijanneista. Kuva: Sykekuvat

Miten voin osallistua itse kansalaishavaitsijana?

Erilaiset tutkimusorganisaatiot ja järjestöt järjestävät kansalaishavainnointia eri aiheista

Lajihavainnot

Keräämäsi lajihavainnot voi tallentaa Suomen lajitietokeskuksen laji.fi-palveluun, Luonnontieteelliseen keskusmuseon tietokantoihin.

Vesistöhavainnot

Voit osallistua vesistöihin ja mereen liittyvien luonto- ja ympäristöhavaintojen keräämiseen Meri- ja järviwiki -palvelussa. Tällä Suomen ympäristökeskuksen alustalla ympäristöasioiden ammattilaiset ja kansalaishavaitsijat voivat yhdessä kerätä tietoa erilaisista hydrologisista ilmiöistä. Palveluun voi lähettää myös kuvia ja tarinoita, joista voi olla hyötyä esimerkiksi luontotyyppien tilan arvioinnissa. Havaintoaineistot voi tallentaa havaintolähetin kautta kätevästi myös kännykällä.

Esimerkiksi vesistöjen sinilevätilannetta ja sisävesien jääpeitettä havainnoidaan viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteisillä hankkeilla, joissa vapaaehtoiset havainnoitsijat on koulutettu tehtäväänsä. Sinileväbarometri löytyy myös Meri – ja järviwiki -palvelusta.

Vesitilanteen havainnointiin voidaan käyttää vesi.fi -sivuston vesitilannetiedotuspalvelua. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät vesi.fi ja Meri- ja järviwiki kehitetään jatkossa yhteentoimiviksi siten, että toiseen palveluun ilmoitetut havainnot tulevat näkyviin myös toisessa.

Eri järjestäjien tarjoamia osallistumismahdollisuuksia on lisää ympäristö.fi-sivustolla.

Neitoperhonen kuusen oksalla.
Lajihavaintoja voi ilmoittaa Lajitietokeskukseen. Kuvassa neitoperhonen. Kuva: Teemu Helonheimo

Uuden havainnointikampanjan perustaminen?

Suomen ympäristökeskuksen kansalaishavaintoalustalla voidaan luoda automaattisia ilmoituslomakkeita kansalaishavaintojen keräämiseksi. On erittäin tärkeää sopia näistä järjestelyistä, jotta uudet havaintokampanjat voidaan integroida saumattomasti aiemmin kerättyyn tietoon tai muihin käynnissä oleviin toimiin. Lisäksi voimme mukauttaa olemassa olevia lomakkeita erilaisille verkkosivustoille tai uusille palvelualustoille.

Jos haluat ehdottaa uusia kansalaishavaintokampanjoita tai jakaa yhteistyöideoita, voit ottaa yhteyttä Suomen ympäristökeskuksen päivystävään kansalaishavaintojen ja joukkoistamisen palveluun sähköpostitse osoitteeseen:

havaitsemaan@syke.fi

Tämä sähköpostiosoite on myös oikea paikka kysyä apua mahdollisiin ongelmiin tai esittää kysymyksiä nykyisistä Syken kampanjoista.